Impressum / Kontakt

Herausgeber
Fédération Européenne des Cadres de la Chimie et des Industries annexes (FECCIA)
European Federation of Managerial staff in the Chemical and Allied Industries

Kaiserdamm 31
14057 Berlin

Tel: +49-(0)30-30698400
Fax: +49-(0)30-30698401

E-Mail: info@vaa.de
www.feccia.org

Kontakt

FECCIA
Kaiserdamm 31
14057 Berlin
Deutschland
Tel: +49-(0)30-30698400
Fax: +49-(0)30-30698401
E-mail: info@vaa.de
www.feccia.org

industriAll Europe
5 Boulevard Roi Albert II 5/3
B-1210 Brussels
Belgium
Tel: +32 (0)2 226 00 50
Fax: +32 2217 5963
E-mail: info@emcef.orginfo@industriAll-europe.eu
www.industriall-europe.eu

European Chemical Employers Group (ECEG)
Rue du Commerce 31
1000 Brussels
Belgium
Tel +32 (0)2 29089.71
Fax +32 (0)2 29089.74
E-mail: secretariat@eceg.org
www.eceg.org